Jury vid färdighetsprov 2019

Den som söker till dansarutbildningen blir bedömd av en jury som Rådet för dansarutbildning har utsett. Juryn består av pedagoger och andra representanter för dansaryrket.

 

Presentation av jurymedlemmar och danslärare för respektive årskurs och profil hittar du i länkarna nedan:

 

Yrkesdansarutbildningen år 1-3 nationell profil modern nutida dans

Yrkesdansarutbildningen år 1-3 nationell profil klassisk balett

Dansarutbildningen årskurs 4-6

Dansarutbildningen årskurs 7-9

 

Principer för hur jurymedlemmar utses

 1. Ersättare med parallell kompetens.
 2. Adekvat balans mellan klassisk balett och modern nutida dans.
 3. Erfarenhet från undervisning av barn.
 4. Önskvärt med pedagogisk erfarenhet.
 5. Representation av professionen samt internationell representation, särskilt i yrkesdansjuryn.
 6. Antal jurymedlemmar (riktmärke): 5 st för förberedande och 5 st för yrkesdans
 7. Representation i juryn med olika bakgrund och erfarenheter.
 8. Aktuell omvärdsorientering/branschkontakt.
 9. En vice ordförande ska ses ut i varje jurygrupp.
 10. Kontinuitet i jurysammansättning och undervisande pedagoger mellan åren.
 11. Ha kännedom om kunskapskraven.
 12. Samma jurymedlemmar i respektive jury vid alla orter.
 13. Balans mellan kvinnor och män.
 14. Jurymedlemmar och pedagoger ska inte ha undervisat den sökande de tre senaste åren men undantag kan ges för konstnärliga ledare.

 

Läs mer om hur juryn bedömer färdighetsproven (SKOLFS 2011:12)

Senast granskad: 2019-01-22
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se