Antagning till lediga platser i åk 5, 6, 8 och 9

Antagning till höstterminen 2018 är avslutad. Ansökningsperioden för antagning till höstterminen 2019 öppnar i början av oktober och pågår till i februari 2019.

Ordinarie antagning till dansarutbildningen sker för start i årskurs 4 och i årskurs 7. Det finns möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagen i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av danslärare framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov (SKOLFS 2011:12)

Bedömningen sker med utgångspunkt från den färdighetsnivå som den sökta kursen har.

Sökande till eventuellt lediga platser årskurs 5 och årskurs 6 gör ett slutprov för årskurs 5 och årskurs 6.

Sökande till eventuellt lediga platser årskurs 8 och årskurs 9 gör alla prov som sökande till årskurs 7 gör. Om sökande klarar slutprovet gör sökande även ett extra slutprov för årskurs 8 och årskurs 9.

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarat det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökande/vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomgår hälsoundersökning.
 5. I april 2019 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning till den förberedande dansarutbildningen.
  Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.
Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Datum för färdighetsprov 2019

Datum för färdighetsprov 2019 kommer i början av oktober.

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-08-30
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se