Antagning till eventuellt lediga platser i övriga årskurser

Sista ansökningsdag inför läsåret 2018/2019 var den 22 januari. Efter det datumet tar Skolverket inte emot några ansökningar.

Det finns möjlighet för elever att söka till eventuellt lediga platser i övriga årskurser: årskurs 5, 6, 8 eller 9 samt till år 2 eller 3 på yrkesdansarutbildningen.

Elever som är intresserade av att börja på en pågående dansarutbildning har möjlighet att söka till eventuellt lediga platser. Eleven söker då under den ordinarie antagningsperioden och kan bli antagna i mån av plats.

Urvalskriterier

För att antas till dansarutbildningen krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning. Till yrkesdansarutbildningen krävs också behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Det innebär godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Bedömningen sker med utgångspunkt från den färdighetsnivå som den sökta kursen har.

Sökande till eventuellt lediga platser årskurs 5-6 gör samma slutprov som sökande till årskurs 4 gör. Om sökande klarar det slutprovet, gör sökande även ett extra slutprov för årskurs 5-6.

Sökande till eventuellt lediga platser årskurs 8-9 gör alla prov som sökande till årskurs 7 gör. Om sökande klarar slutprovet gör sökande även ett extra slutprov för årskurs 8-9.

Sökande till eventuellt lediga platser yrkesdans år 2-3 gör alla prov som sökande till år 1 gör. Om sökande klarar slutprovet gör sökande även ett extra slutprov för år 2-3.

Läs mer om bedömningsgrunder för färdighetsprov

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarat det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning. Till yrkesdansarutbildningen görs även en hjärtscreening.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökande/vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 26 februari 2018 beslutar Rådet för dansarutbildning om preliminär antagning till yrkesdansarutbildningen.
  Den 7 maj 2018 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning till den förberedande dansarutbildningen.
  Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som angetts.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Den slutliga antagningen för yrkesdansarutbildningen görs av Rådet för dansarutbildning den 18 juni 2018, då de preliminärt antagna skickat in sina slutbetyg från grundskolan. Observera att varje sökande själv måste skicka in sin betygskopia för att kunna bli antagen till utbildningen.
 8. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.
Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Datum för färdighetsprov 2018

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Stockholm

Yrkesdans år 2 och år 3
Nationell profil: Klassisk balett

Lördag den 10 februari (färdighetsprov 1)
Söndag den 11 februari (färdighetsprov 2)
Måndag den 12 februari (färdighetsprov 3)
Tisdag fm den 13 februari (slutprov år 1)
Tisdag em den 13 februari (slutprov år 2 och år 3)
Onsdag den 14 februari (hälsoundersökning och informationssamtal)

Nationell profil: Modern nutida dans
Torsdag den 15 februari (färdighetsprov 1)
Fredag den 16 februari (färdighetsprov 2)
Lördag den 17 februari (färdighetsprov 3)
Söndag fm den 18 februari (slutprov år 1)
Söndag em den 18 februari (slutprov år 2 och år 3)
Måndag den 19 februari (hälsoundersökning och informationssamtal)

Stockholm

Årskurs 5 och årskurs 6
Måndag fm den 12 mars (slutprov åk 4 för åk 5 och åk 6)
Tisdag em den 13 mars (slutprov åk 5 och åk 6)
Onsdag den 14 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Årskurs 8 och årskurs 9
Torsdag den 15 mars (färdighetsprov 1)
Fredag den 16 mars (färdighetsprov 2)
Lördag den 17 mars (färdighetsprov 3)
Söndag fm den 18 mars (slutprov åk 7)
Söndag em den 18 mars (slutprov åk 8 och åk 9)
Måndag den 19 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Göteborg

Årskurs 5 och årskurs 6
Tisdag em den 17 april (slutprov åk 4 för åk 5 och åk 6)
Onsdag em den 18 april  (slutprov åk 5 och åk 6)
Tisdag den 24 april (hälsoundersökning och informationssamtal)

Årskurs 8 och årskurs 9
Torsdag den 19 april (färdighetsprov 1)
Fredag den 20 april (färdighetsprov 2)
Lördag den 21 april (färdighetsprov 3)
Söndag fm den 22 april (slutprov åk 7)
Söndag em den 22 april (slutprov åk 8 och åk 9)
Måndag den 23 april (hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Söndag den 3 juni (färdighetsprov/slutprov)
Måndag den 4 juni (hälsoundersökning och informationssamtal)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se