Antagning åk 4

Sista ansökningsdag inför läsåret 2017/2018 var den 26 januari. Inga ytterligare ansökningar kan tas emot.

Urvalskriterier

För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.

Färdighetsprov

Alla sökande måste göra färdighetsprov i dans. Det sker som danslektioner, ledda av pedagoger framför en jury. Juryn bedömer de sökande enligt Skolverkets bedömningsgrunder för färdighetsprov i dans:

 • dansteknik,
 • dansgestaltning/konstnärlighet,
 • musikalitet/rytmkänsla,
 • fokusering på uppgifter,
 • fysiska förutsättningar och
 • helhetsbedömning.

Hälsoundersökning

Alla sökande som klarar det sista färdighetsprovet (slutprovet) genomgår en hälsoundersökning. Syftet är att säkerställa att den sökande kan genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skador. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning.

Antagningsprocessen

Rådet för dansarutbildning ansvarar för antagningen. Rådet utser även de juryer som ska bedöma färdighetsproven. Beslut om antagning går inte att överklaga.

Så här går antagningsprocessen till:

 1. Sökandes vårdnadshavare skickar in en ansökan via Skolverkets webbplats.
 2. Sökande blir kallad till färdighetsprov på den ort där skolan finns (Göteborg, Piteå eller Stockholm).
 3. Färdighetsproven genomförs på respektive ort.
 4. Sökande som blivit godkända i färdighetsproven genomför hälsoundersökningen.
 5. Den 6 april 2017 beslutar Rådet för dansarutbildning om antagning. Vårdnadshavarna får efter det ett brev med besked. Observera att sökande som blivit antagna måste svara på antagningsbeskedet senast det datum som anges i antagningsbeskedet.
 6. Om det finns utrymme för reserver kontaktas aktuella sökande.
 7. Efter antagningen skickas uppgifterna om de antagna till respektive skola. Därefter är det skolan och dess huvudman som är ansvariga för kontakten med elever och vårdnadshavare, inte Skolverket.

Observera att elever som gått dansarutbildningen i årskurs 4-6 inte är garanterade en plats i årskurs 7-9, utan måste söka till årskurs 7.

Datum för färdighetsprov 2018

Alla dagar kommer eventuellt inte att tas i anspråk.

Stockholm
Fredag den 9 mars (färdighetsprov 1)
Lördag den 10 mars (färdighetsprov 2)
Söndag den 11 mars (färdighetsprov 3)
Måndag den 12 mars (färdighetsprov 4)
Tisdag den 13 mars (slutprov)
Onsdag den 14 mars (hälsoundersökning och informationssamtal)

Göteborg
Lördag den 14 april (färdighetsprov 1)
Söndag den 15 april (färdighetsprov 2)
Måndag den 16 april (färdighetsprov 3)
Tisdag den 17 april (färdighetsprov 4)
Onsdag den 18 april (slutprov)
Tisdag den 24 april (hälsoundersökning och informationssamtal)

Reservdag för alla i Stockholm
Söndag den 3 juni (färdighetsprov/slutprov)
Måndag den 4 juni (hälsoundersökning och informationssamtal)

Kontakt

Har du frågor om dansarutbildningen, kontakta dansarutbildning@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-06
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se