Europaskolor

Europaskolor är till för barn till vårdnadshavare som arbetar vid en EU-institution. Europaskolor finns i sju länder. Det finns svenska sektioner vid skolorna i Bryssel och Luxemburg.

Vem kan gå på en Europaskola?

Europaskolor tar i huvudsak emot barn till svenska vårdnadshavare som har anställning vid de olika EU-institutionerna.

Undervisning och betyg

Undervisningen vid Europaskolorna sker enligt skolformens egna styrdokument. Skolgången börjar på förskolan då barnen är mellan 4-5 år och fortsätter sedan på Primärstadiet (årskurs 1- 5) och därefter på Sekundärstadiet (årskurs 1 – 7). Sekundärstadiet motsvarar årskurs 6-9 i grundskolan samt 1-3 i gymnasieskolan i Sverige. Studierna på Sekundärstadiet leder till Baccalauréat Européen som är en europeisk studentexamen. Alla länder inom EU erkänner denna examen som ger tillträde till högskola och universitet.

Europaskolornas webbplats (eursc.org)

Elevavgifter

Europaskolorna tar inte ut några elevavgifter men vårdnadshavare betalar för läromedel, skolskjuts och skolmat.

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Utbildningsinfo.se